Aviz asupra tezei Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor habilitat în drept

Valeriu Bujor. Aviz asupra tezei „Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative” prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor habilitat în drept. În Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. nr. 2, Chişinău, 2006, 126 >>>