Unele probleme ale criminologiei în Republica Moldova

Criminalitatea în Republica Moldova, privită atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, diferă de criminalitatea anilor 70-80, când în spaţiul ex-sovietic au fost elaborate şi aplicate majoritatea teoriilor criminologice şi metodelor de cercetare criminologică. Însă noua realitate criminologică cere cu necesitate o nouă criminologie. Perioada actuală se distinge prin faptul că sunt revăzute problemele conceptuale ale criminologiei – metodologia ştiinţei, locul şi rolul ei în sistemul ştiinţelor, obiectul şi scopul criminologiei. Şi apariţia noilor idei criminologice este posibilă doar în baza unei noi mentalităţi criminologice formată ca rezultat al cunoaşterii perfecte a teoriilor criminologice contemporane, a istoriei criminologiei, pe o analiză şi atitudine critică faţă de orice concepte, idei şi teorii criminologice, înaintarea de idei, fie chiar şi absurde, şi ieşite din limitele admise în momentul de faţă în criminologie.

bujor_articol_7