CONTACTE

 • Adresa: 
  Republica Moldova,
  mun. Chişinău,
  sect. Ciocana, str. Voluntarilor 8/3.
 • Telefon:
  022- 47-04-18;
  022 – 47-04-20

Institutul de Criminologie:

 • este unica instituţie de instruire şi cercetare din Europa de Sud Est şi spaţiul CSI care oferă o instruire criminologică fundamentală, domeniu prestigios şi în rapidă dezvoltare peste tot în lume;
 • invită la studii persoanele care îşi doresc o profesie de prestigiu pentru a asigura o realizare profesională garantată atât în ţară cat şi peste hotare;
 • asigură o instruire performantă în jurisprudenţă, securitate privată şi psihologie oferind posibilitatea de a obţine, în paralel, a doua specialitate, achitând doar 50% din taxa de studii;
 • propune multiple cursuri de instruire profesională continuă (perfecţionare, reciclare, recalificare profesională);
 • propune, pentru instruirea la standardele avansate europene, taxe avantajoase de studii.
 • oferă reduceri la taxa de studii în mărime de 40% pentru persoanele înmatriculate în sesiunea de bază (turul I) al concursului de admitere.
 • garantează angajarea în câmpul muncii şi promovarea profesională a absolvenţilor care au demonstrat performanţe la învăţătură şi au participat activ în desfăşurarea activităţilor cultural-sportive şi ştiinţifice;
 • propune să vă înscrieţi la studii (învăţământ cu frecvenţa la zi, serală, frecvenţă redusă, instruire continuă) la una din următoarele.

FACULTĂŢI

 • SECURITATE PRIVATĂ ŞI DETECTIVI (specialist în servicii de securitate a proprietăţii, detectiv particular)
 • PSIHOLOGIE JURIDICA ŞI CRIMINOLOGICĂ (psiholog, psiholog-criminolog, psiholog- victimolog)
 • CRIMINOLOGIE ŞI DREPT (jurist, jurist-criminolog)
 • CURSURI DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (perfecționare, reciclare, recalificare profesoinală).
 

Termene de organizare și desfășurare a concursului de admitere

Metodologia

Regulamente

 

 

 

 

Admiterea 2020

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată