Eveniment remarcabil în istoria criminologiei naționale

În data de 24 martie 2023, în Palatul Republicii și-a desfășurat lucrările Conferința științifică internațională „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II, dedicată aniversarii a 40 ani de activitate pe tărâmul învățământului și științei al criminologului Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar.

Valeriu Bujor este un recunoscut criminolog, întemeietorul criminologiei autohtone și principalul său promotor și remarcabil profesor care a îndrumat de-a lungul anilor sute de specialiști în domeniul criminologiei și jurisprudenței.

La deschiderea evenimentului, cu cuvinte de felicitare și aprecire au participat Tighineanu Ion, dr., prof. univ., academician, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Chiciuc Andrei, dr., conf. univ., Președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Avornic Gheorghe, dr. habilitat, profesor universitar, vice-președinte al Consiliului rectorilor, Borovyk Andrii, dr. profesor universitar. Universitatea Economico-umanitară internațională Academician Stepan Demianciuc (Ukraina), Brînza Serghei, dr. hab., prof. univ., decan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Ostavciuc Dinu, dr. conf.univ., comandant al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Lașcu Mihail, dr. președintele Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”., Cheibaș Vadim, dr., preot, Mitropolia Chișinăul și Întregii Moldove, Lucinschi Petru, Președinte al Republicii Moldova în anii 1997-2001.

Tighineanu Ion, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, i-a adresat un mesaj de felicitare profesorului Valeriu Bujor și i-a mulțumit pentru contribuția adusă în domeniul Științei din Republica Moldova. Pentru activitatea științifică și didactică prodigioasă criminologului Valeriu bujor i-a fost conferită Diploma „Meritul Academic” a Academiei de Științe a Moldovei.

Președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Chiciuc Andrei a subliniat aportul adus de către profesorul și criminologul Valeriu Bujor în promovarea culturii calității prin realizarea responsabilă și profesionalistă a activităților de evaluare a personalului științific și științifico-didactic. Expertului în cadrul ANACEC Valeriul Bujor, a fost conferită Medalia ”Promotor al culturii calității în educație și cercetare” (gradul I).

Comandant al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Ostavciuc Dinu a conferit comisarului-şef în rezervă BUJOR Valeriu Gheorghe, Crucea „Pentru Merit” a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne clasa II și a decernat DIPLOMA DE EXCELENŢĂ a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, cu prilejul aniversării a 40 de ani de fidelitate tărâmului pedagogic şi în semn de înaltă apreciere a perseverenței în nobila calitate de timonier al ştiinţei criminologice, precum şi cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la naştere.