Despre mine

BUJOR Valeriu Gheorghe,

născut la 04 martie 1958 în satul Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova,

  • rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată,
  • doctor în drept, profesor universitar,

Studii: Școala superioară de anchetă penală a MAI URSS (1983); Academia MAI URSS (1991)

 

 

Domnul Valeriu Bujor, în cei 35 de ani de activitate în domeniul educației (1983) și 30 de ani pe făgașul științei (1988), a publicat cca 160 de lucrări științifice şi metodico-didactice, dintre care 50 de cărți. Este autor şi coautor al primelor manuale, note de curs şi comentarii de drept penal, criminologie, statistică criminologică, victimologie, deviantologie, teorie generală a dreptului, precum și de securitate criminologică în Republica Moldova.

În activitatea sa, dl Bujor Valeriu s-a manifestat ca un excelent organizator şi manager cu experiență în domeniul învățământului şi științei. A stat la temelia creării instituțiilor de învățământ și centrelor de cercetare cu profil criminologic, cum ar fi: Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Centrul de studii comparative în științe juridice.

Domnul Bujor Valeriu care a activat în perioada 1991-1999 în Academia MAI Ştefan cel Mare, a fost cel care a pus bazele activității științifice ale Academiei de Poliție, contribuind la afirmarea acestei instituții în calitate de centru de cercetare în plan național și internațional. Grație eforturilor acestuia, în cadrul Academiei a fost fondat Centrul de cercetări științifice – prima unitate de cercetare științifică cu caracter criminologic din țară (1995), şi-a început activitatea doctoratul şi cursurile de masterat (1997).

În plan științific, aportul dlui Bujor Valeriu constă în elaborarea unei teorii criminologice generale și formularea a două legi criminologice, în mod individual și în colaborare. A completat într-un mod substanțial conceptul de violenta criminală, criminologie penitenciară, securitate criminologică, criminalitate în grup şi organizată. De asemenea, dl Bujor Valeriu a elaborat o serie de procedee de analiză și prognozare criminologică. Aria intereselor dlui Bujor Valeriu a depășit criminologia, el realizând o serie de studii în dreptul penal şi teoria generală a dreptului, formulând multiple propuneri de lege ferenda. Realizările savantului se înscriu în lista performanțelor de primă mărime în domeniul criminologiei.