Aviz!

Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 40 de ani de activitate pe făgașul învățământului și științei și 65 de ani de viață a criminologului Valeriu Bujor  cu genericul: „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II-a, Tematica conferinței ține de noi abordări științifice >>>