Biografie

BUJOR Valeriu Gheorghe,

născut la 04 martie 1958 în satul Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova,

  • rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată,

  • doctor în drept, profesor universitar,

Studii: Școala superioară de anchetă penală a MAI URSS (1983); Academia MAI URSS (1991)

 

 

 

Domnul Valeriu Bujor, în cei 35 de ani de activitate în domeniul educației (1983) și 30 de ani pe făgașul științei (1988), a publicat cca 160 de lucrări științifice şi metodico-didactice, dintre care 50 de cărți. Este autor şi coautor al primelor manuale, note de curs şi comentarii de drept penal, criminologie, statistică criminologică, victimologie, deviantologie, teorie generală a dreptului, precum și de securitate criminologică în Republica Moldova.

În activitatea sa, dl Bujor Valeriu s-a manifestat ca un excelent organizator şi manager cu experiență în domeniul învățământului şi științei. A stat la temelia creării instituțiilor de învățământ și centrelor de cercetare cu profil criminologic, cum ar fi: Colegiul de Criminologie, Universitatea de Criminologie, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Centrul de studii comparative în științe juridice.

În perioada 1989 – 1999 Valeriu Bujor a activat în cadrul MAI, fiind menționat cu diplome de merit, Insignele Eminent al miliției și Pentru merit, Medalia pentru serviciu impecabil de gradul III, II, I, Crucea de Merit de gradul II.

Domnul Bujor Valeriu care a activat în perioada 1991-1999 în Academia MAI Ştefan cel Mare, a fost cel care a pus bazele activității științifice ale Academiei de Poliție, contribuind la afirmarea acestei instituții în calitate de centru de cercetare în plan național și internațional. Grație eforturilor acestuia, în cadrul Academiei a fost fondat Centrul de cercetări științifice – prima unitate de cercetare științifică cu caracter criminologic din țară (1995), şi-a început activitatea doctoratul şi cursurile de masterat (1997).

În plan științific, aportul dlui Bujor Valeriu constă în elaborarea unei teorii criminologice generale și formularea a două legi criminologice, în mod individual și în colaborare. A completat într-un mod substanțial conceptul de violenta criminală, criminologie penitenciară, securitate criminologică, criminalitate în grup şi organizată. De asemenea, dl Bujor Valeriu a elaborat o serie de procedee de analiză și prognozare criminologică. Aria intereselor dlui Bujor Valeriu a depășit criminologia, el realizând o serie de studii în dreptul penal şi teoria generală a dreptului, formulând multiple propuneri de lege ferenda. Realizările savantului se înscriu în lista performanțelor de primă mărime în domeniul criminologiei.

Un merit deosebit îi revine dlui Bujor Valeriu în constituirea și promovarea socială a criminologiei ca știință, instruire și practică anticrimă. El este pe bună dreptate considerat unul dintre fondatorii criminologiei autohtone. În paralel cu predarea cursului de criminologie la mai multe instituții de învățământ, Valeriu Bujor organizează și desfășoară numeroase foruri criminologice naționale și internaționale. Grație eforturilor acestuia, pentru prima dată în spațiul ex-sovietic, în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională pentru învățământul superior, a fost introdusă specialitatea criminologie.

Bujor Valeriu, în calitate de președinte al Asociației Independente de Criminologie din Republica Moldova, este un activ propagator al realizărilor științei penale şi criminologice naționale, reprezentând Republica Moldova la numeroase reuniuni științifice internaționale.

Bujor Valeriu a educat o pleiadă de discipoli, care s-au afirmat drept criminologi şi cercetători atât în ţară, cât şi peste hotarele Republicii Moldova (Canada, Irak, România, Rusia) pe care i-a îndrumat spre realizări științifice majore. Sub îndrumarea științifică a acestuia, au fost susţinute 9 teze de doctorat, una dintre care a fost apreciată de către CNAA, ca teză de excelență.

Din anul 1998 până în prezent, Valeriu Bujor a fost și este membru al consiliilor de redacție al mai multor reviste naționale și internaționale (Revista de filosofie, sociologie şi drept a AŞM, Legea şi viaţa (Закон и жизнь), Revistei de criminologie, drept penal şi criminalistică, Jurnal juridic național: teorie și practică. Ultimele două reviste au fost înființate cu aportul și sprijinul nemijlocit al criminologului Valeriu Bujor. Este membru al Seminarului științific inter-universitar de profil (specialitatea – științe penale), membru al Comisiei de experți CNAA.

De asemenea, сolonelul în rezervă Valeriu Bujor, participă permanent și cu dedicație în activitățile de educație civică și patriotică a tinerii generații, este membru activ al Uniunii ofițerilor din Republica Moldova.

Mii de tineri au fost elevi și studenți ai acestui învățător, care a pus la bazele activității sale principiul – Credință, Disciplină, Carte, și care, prin exemplul său a călăuzit spre o purtare cinstită, echitate și dreptate. El este omul de știință care a arătat că drepturile și obligațiunile omului își au rădăcinile în poruncile și învățătura biblică.

Zeci de tineri capabili din familii nevoiașe au absolvit instituțiile de învățământ datorită stipendiilor personale pentru studii, acordate de Valeriu Bujor.

Profesorul și savantul Bujor Valeriu a fost ales, de senatele universitare, Doctor Honoris Causa al Academiei MAI din Volgograd (Rusia), Institutului de transport naval din Ismail (Ucraina) și Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată. De asemenea este cetățean de onoare a satului de  baștină – Sofia.

Valeriu Bujor a rost apreciat pentru merite cu multiple distincții printre care:  Medalia de Aur pentru merite în învățământ de către Academia internațională de personal, Medalia Academiei de Științe a Moldovei Nicolae Milescu-Spătaru, Ordinul Mitropoliei Moldovei – Petru MOVILĂ de gradul II.