Anunț!

Comitetul organizatoric al Conferinței „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA” (Chișinău, 24 martie 2023), aduce la cunoștința Dumneavoastră că materialele și înregistrarea video pot fi accesate pe următoarele link-uri: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/2159 (materialele conferinței) https://www.youtube.com/watch?v=wUMYIej0Dxo (înregistrarea video)

Aviz!

Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 40 de ani de activitate pe făgașul învățământului și științei și 65 de ani de viață a criminologului Valeriu Bujor  cu genericul: „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II-a, Tematica conferinței ține de noi abordări științifice >>>

Conferință științifico-practică cu participare internațională „Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene”.

Președintele Asociației Independente de Criminologie din Republica Moldova, Valeriu Bujor a ținut astăzi un discurs în cadrul Conferinței științifico-practică cu participare internațională „Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene”. Criminologul a atenționat publicul asupra importanței asigurării >>>

Cu privire la asigurarea științifică a combaterii criminalității. In: Legea și viața. 1995, nr. 1, pp. 34–36.

Autorul a abordat problema enunţată în titlu atât în paginile revistei („Legea şi viaţa” nr. 3, 1994), în alte publicaţii („Moldova Suverană” din 8 decembrie 1994), la conferinţe ştiinţifice, în adresările către preşedintele Parlamentului şi Preşedintele Republicii Moldova. Cu regret, >>>