Aviz asupra tezei Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor habilitat în drept

Valeriu Bujor. Aviz asupra tezei „Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative” prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor habilitat în drept. În Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. nr. 2, Chişinău, 2006, 126 p. (pp. 120-125)

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre, logica abordării complexe a sistemului de asigurare a securităţii criminologice a persoanei dictează cu insistenţă aprofundarea cercetărilor ce ţin atât de trăsăturile personale şi de comportamentul infractorului, cât şi de particularităţile eminamente criminologice ale situaţiilor concrete de viaţă şi, în mod special, de calităţile personale şi de comportamentul victimei reale sau potenţiale a infracţiunii.

bujor_articol_12