Expertizarea criminologică

Prin expertiza (expertizarea) criminologică înțelegem o cercetare criminologică complexă, care constă în analiza și evaluarea actelor normative (proiectelor actelor normative) în scopul identificării normelor, aplicarea cărora ar aduce la apariția riscurilor criminogene și victimogene sau la deficiențe în prevenirea și contracararea criminalității.

Această definiție operațională, formulată de noi în articolul Expertiza criminologică a proiectelor actelor normative [1, p. 40-44] poate fi completată inspirându-ne de studiile de specialitate din publicațiile la tema dată. Prezentăm unele definiții reprezentative ale noțiunii de expertiză criminologică, selectate în literatura de specialitate din spațiul ex-sovietic.

bujor_articol_10