Stimate Domnule profesor Valeriu Bujor

Stimate Domnule profesor Valeriu Bujor, cu prilejul venerabilului jubileu, Vă adresez cordiale urări de bine și îmi exprim profunde sentimente de respect și admirație.

Decenii în urmă Divinitatea a vrut să luați ființă în cel mai sublim anotimp – primăvara, la început de înmuguriri ce vor da în floare. Iar logica lucrurilor sugerează că trebuie să urmeze și roadele. În palmaresul biografiei Dumneavoastră roadele sunt cei 60 de ani frumos trăiți, o bună parte din ei fiind marcați de aspirația și străduința nestăvilită de a le da sens și lustru. Și V-a reușit. Printr-o muncă asiduă, uneori până la ardere în scrum, pe care ați depus-o pe făgașul jurisprudenței în care V-ați ancorat activitatea și care V-a format verticalitatea de gorun.

Aflat astăzi la timona Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, dați dovadă de a fi un manager iscusit și mentor nepereche în educație și știință, activități pe care le conjugați armonios cu cea de cercetător în domeniul juridic. Activități nobile, prin care contribuiți la formarea unei noi generații de elită intelectuală, la constituirea unei veritabile societăți bazate pe cunoaștere.

La acest popas jubiliar, care Vă aparține în exclusivitate, îmi exprim adânca recunoștință pentru frumoasele noastre relații de colaborare în domeniul educațional și științific, dar și speranța că acestea vor continua în scopul cultivării și diseminării standardelor de excelență în educație și știință.

Tradiționalul La mulți ani!

În capul mesei să Vă stea sănătatea, că-i mai scumpă decât toate. La care adaug: pace în suflet, optimism, inepuizabilă energie, noi idei geniale, curaj și succes în materializarea lor.

Cu înaltă considerațiune,
Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat, profesor universitar
șef al Departamentului Drept penal, Facultatea de Drept, USM