Profesor VALERIU BUJOR, savant şi jurist, la 60 de ani

Adresăm sincere felicitări dlui Valeriu Bujor, Rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Cri­minologie Aplicată, ajuns la vârsta „tinereţii înţelepte” de 60 de ani, om de aleasă cultură şi ţinută, rafinament şi modestie, un inegalabil şi neobosit căutător al idealurilor ştiinţifice şi care se bucură pentru fiecare discipol lansat în lumea ştiinţei criminologice şi fiecare lucrare ce a văzut lumina tiparului.

Profesorul Valeriu Bujor face parte din pleiada personalităţilor ce au făurit şi au trăit crearea statalităţii Republicii Moldova, ca apoi să-şi racordeze întreaga sa existenţă idealurilor naţionale, printre care formarea unui corp profesionist de criminologi şi jurişti ocupă locul de bază.

Un jurist cu o pregătire profesională de excepţie, deosebit de tenace, cu o mare capacitate de muncă, calităţi prin care a impus respect colaboratorilor săi, domnul profesor Valeriu Bujor dă mereu dovadă de o competenţă deosebită în profesie şi promovând relaţii de conlucrare perfecte atât în calitatea sa de şef în diferite funcţii ocupate de-a lungul timpului, cât şi în calitate de coleg, alături de care am avut onoarea să activăm.

Apreciem faptul că profesorul Valeriu Bujor este acel tip de savant-jurist activ care se documentează suplimentar, este selectiv şi sintetic; citeşte multă literatură de specialitate şi legislaţie, inclusiv operele multor specialişti în domeniul criminologiei şi a ştiinţelor adiacente. Se implică în lucrările sale ştiinţifice cu multă dedicaţie şi găseşte de cele mai dese ori soluţii ingenioase şi care, prin ideile sale progresiste, depăşesc viziunile şi realităţile din prezent, proiectându-se vizionar într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat.

Unul dintre subiectele filozofice preferate pe care le discută mereu cu prietenii şi colegii săi se referă la modalitatea de elaborare a unui concept criminologic naţional ce ar avea drept obiectiv diminuarea şi controlul fenomenului infracţional până la cotele general acceptabile de societate.

De fapt, dl Valeriu Bujor este un teoretician şi practician cu îndelungată şi prodigioasă activitate în domeniul ştiinţei criminologice, care a dat speranţe şi aripi multiplelor generaţii de tineret studios şi dornic de a-şi aduce contribuţia la aplicabilitatea ştiinţei criminologice în Re­publica Moldova.

De sub pana inspirată a dlui profesor Valeriu Bujor trăiesc aievea în paginile volumurilor publicate, cu intensitatea eforturilor făcute şi a pasiunii pentru drept, adevărurile ştiinţifice din domeniul criminologiei şi a dreptului penal.

În incursiunile sale ştiinţifice a pus mereu în evidenţă elementele definitorii ale ştiinţei criminologiei, iar prin discipolii săi pe care i-a ghidat cu iscusinţă, a reuşit cercetarea diverselor aspecte ale dedesubturilor fenomenului criminogen.

De altfel, apreciem că lucrările Domniei sale, profesorul Valeriu Bujor, prin modul în care sunt gândite, concepute şi prezentate, nu trebuie să lipsească de pe masa de lucru a tuturor celor care interferează cu fenomenul criminalităţii, în special a celor care sunt responsabili de elaborarea politicilor publice naţionale în domeniul prevenirii infracţionalităţii.

Prin bogăţia de idei şi viziune, prin abordarea problematicilor ce vizează o gamă extinsă a elementelor constitutive ale ştiinţei criminologice, lucrările dlui profesor Valeriu Bujor depăşesc graniţele naţionale şi ar putea fi valorificate cu brio la nivel internaţional, inclusiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, sens în care apreciem că s-ar impune traducerea lor sumară, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională.

Înaltele sale calităţi profesionale sunt dublate de însuşiri umane ieşite din comun, lăsând mereu o urmă neştearsă în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Este persoana căruia îi place să fie generos, în sensul că împărtăşeşte mereu din experienţa sa celor cu care vine în contact fără să aştepte ceva în schimb. Putem să ne mândrim cu faptul că ne-a acordat prietenia sa. Îl preţuim pentru bunul simţ şi, totodată, pentru modestia, corectitudinea şi generozitatea sa. În relaţiile cu colegii este conciliant, cinstit, sincer, corect, plăcut în discuţii, chiar şi în cele contradictorii, debordând de energie şi entuziasm, plin de solicitudine şi înţelegere.

Pregătirea sa juridică profundă este dublată de o cultură generală largă, mult apreciată de toţi cei din jurul Dânsului. Se impune celor din jur prin inteligenţa sa vie, prin umorul său de calitate şi prin pornirea sinceră şi sufletească de a-i ajuta pe colegi şi pe discipoli cu sfaturi şi pur şi simplu cu un cuvânt cald-părintesc adresat din bunătate şi mărinimie.

S-a dovedit a fi un fin cunoscător al oamenilor cu valoare şi cu caracter, reuşind să selecteze o echipă de discipoli, convingându-i să se lanseze în domeniul căutărilor (adesea anevoioase) ştiinţifice, care a constituit pentru fiecare dintre ei o rampă de lansare într-o carieră juridică de succes. Dânsul încearcă mereu să-şi conştientizeze discipolii, cu mândrie părintească că, prin cercetare în domeniul criminologiei, fiecare dintre ei şi toţi în echipă făuresc istorie.

Este un deschizător de drumuri, creator de istorie şi nu spunem doar vorbe mari, ci este realitatea dovedită de fapte.

Ca fiinţe umane existăm prin ceea ce suntem, prin ceea ce înfăptuim, prin ceea ce lăsăm, atât prin faptă, cât şi prin idee, ca şi măsură a valorii. În acest sens, profesorul Valeriu Bujor, prin operele sale valoroase în domeniul dreptului şi în special al criminologiei şi-a perpetuat existenţa… ca om şi ca savant…

Stimate Domnule Profesor Valeriu Bujor, toţi cei din cadru colectivului Academiei de Administrare Publică ce v-au cunoscut calităţile omeneşti şi personalitatea ilustră, la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani, vă urează la mulţi ani, şi să continuaţi a fi un purtător şi promotor al unei îndelungate tradiţii juridice şi dedicaţie ştiinţifică!

Oleg BALAN,
rector al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat în drept, profesor universitar