INSTITUTUL DE CRIMINOLOGIE, anunță reduceri la taxa de studii de pînă la 67 % pentru sesiunea – Admitere 2020

Adresarea rectorului Valeriu Bujor către candidații la studii

An de an mii de tineri şi tinere, părinţii acestora, stau în pragul alegerii unei instituţii de învăţământ care ar permite valorificarea la maxim a potenţialului copilului său, pornind de la marele adevăr:cea mai avantajoasă investiţie este investiţia în propriul intelect, investiţia în viitorul copilului. Întradevăr, investind în instruirea copiilor noi, pârinţii, investim în același timp și în prorpiul viitor, în viitoul neamului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Alegând o specialitate copilului, părinții îi determină în mare măsură și viitorul acestuia. De aceia, pentru a exclude posibilele replici a odraslei dragi, că a fost o alegere nepotrivită și că s-au pierdut ani, bani, energiea intelectuală și sufletească, care putea fi direcționată este recomandat ca pârinții, de o potrivă cu copilul matur deja să încerce a face o alegere corectă. O alegere multiaspectuală, în primul rând a viitoarei ocupații profesionale, care trebuie să fie potrivită aptitudinilor și orientărilor valorice ale persoanei, în al doilea rând o alegere a instituției unde această specialitate poate fi obținută.

În aceste condiţii, creşte rolul şi responsabilitatea instituţiilor de învăţământ în valorificarea potenţialului uman al naţiunii şi creării unei elite naționale intelectuale care ar ridica Republica Moldova, din impasul în care au aduso guvernanții, la rangul unor ţări prospere unde ar predomina echitatea, pacea şi armonia socială, unde omul ar fi valoarea supremă şi unde ar putea fi admisă doar o dictatură – dictatura Dreptului, echității și a bunului simț. Timpurile cumplite ale capitalizmului moildovenesc vor trece, haitele politice vor fi înlăturate de la putere. Nu e departe și vremea cînd nu banii, cumătrizmul şi finizmul vor conta la promovarea profesională şi socială, ci va conta doar potenţialul intelectual bazat, la rândul său, pe un fundal etico-moral, credință şi teamă de Dumnezeu.E logic că societatea, în acest proces, are nevoie de specialiști cu responsabilitate socială sporită, apţi şi capabili să instaureze o asemenea dictatură şi o asemenea orînduire socială.

În acest proces de reformare socială un rol important le au, printre alte specialități cea de criminolog, de jurist, de psiholog-criminolog, specialități care mereu râmîn în topul celor mai solicitate într-o societate contemporană. Anume specialiști în aceste domenii pregătește Institutul de Criminologie. Specificul instituției noastre constă anume instruirea criminologică fundamentală. De altfel, prestigioasa și interesanta profesie de criminolog este, la ziua de azi, una din cele mai rare profesii în Republica Moldova, spre deosebire de țările avansate din Europa și America de Nord unde se instruiesc mii de criminologi atât de necesari în sistemul de contracarare și prevenire a deviației sociale, corupției și criminalității. Timpurile se schimbă, specialitatea de criminologie a ajuns și în spațiul ex-comunist și post sovietic. Ne mândrim cu aceea că Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, la ziua de azi, este unica instituție cu profil criminologic, în tot spațiul Europei de Sud-Est și CSI.

Invit la studii persoanele care își doresc o specialitate de prestigiu care le-ar permite o realizare profesională garantată atât în țară cât și peste hotarele Republicii Moldova. Criminologul își va găsi un loc de muncă oriunde și atâta vreme cât va exista mârșevia criminală, caracatița corupției și crimei organizate, alte patologii ce distrug societatea.

Sper că îndemnul de a deveni specialişti de valoare în criminologie, drept, psihologie și securitate criminologică, vă va determina să alegeți Institutul de Criminologie. Instituția la rândul său garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care vor demonstra performanțe la învățătură și vor participa activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice. Vă vom ajuta să vă schimbați caracterele, să deveniți inteligenți, volitivi, sănătoși emoțional și fizic, potriviți pentru a scri noi pagini în istoria neamului moldovenesc ! Voi sunteți viitorul nostru, noi vă făurim pe voi și doar mpreună vom reuși !

Referitor la reducerea taxelor de studii, pentru cei înscriși la primul an de învățământ. Această ofertă nu are caracter publicitar. Am pornit de la situația reală creată în țară, cînd mulți moldoveni nu vor avea destule surse pentru simpla supravețuire, ne mai vorbind bani pentru a plăti taxe de studii. Instituția noastră este în pierdere – financiar, dar responsabilitatea față de neam și țară ne obligă să fim alături de cei care ne vor asigura viitorul, de copiii noștri !

Pentru mai multe detalii accesați AICI.