Anunț!

Comitetul organizatoric al Conferinței „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA” (Chișinău, 24 martie 2023), aduce la cunoștința Dumneavoastră că materialele și înregistrarea video pot fi accesate pe următoarele link-uri: https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/2159 (materialele conferinței) https://www.youtube.com/watch?v=wUMYIej0Dxo (înregistrarea video)

Aviz!

Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 40 de ani de activitate pe făgașul învățământului și științei și 65 de ani de viață a criminologului Valeriu Bujor  cu genericul: „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II-a, Tematica conferinței ține de noi abordări științifice >>>

Masă rotundă dedicată „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane” .

Președinte al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată Valeriu Bujor a participat la masă rotundă cu genericul „Traficul de persoane în timpul pandemiei”, organizată de  Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, dedicată „Zilei Europene de luptă împotriva traficului >>>

Cuvânt de salut al criminologului Valeriu Bujor la conferința ştiinţifică naţională cu participare internaţională ”Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”

La data de 24 martie a avut loc deschiderea a ediției a II-a Conferinţei ştiinţifică naţională cu participare internaţională ”Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, în >>>