Masă rotundă dedicată „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane” .

Președinte al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată Valeriu Bujor a participat la masă rotundă cu genericul „Traficul de persoane în timpul pandemiei”, organizată de  Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, dedicată „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane” și în contextul desfășurării Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”.

În calitate de raportor a fost dna Aura Preda, Universitatea Spiru Haret din București, Președintele Asociației  de Victimologie din România.

În cadrul întrunirii cu studenții și profesorii s-a discutat despre fenomenul traficului de ființe umane în România și Republica Moldova în condiții de pandemie generată de Covid-19; cadrul legal și incriminarea; delimitări conceptuale; cadrul legislativ european; măsuri de prevenire și contracarare.