Conferință științifico-practică cu participare internațională „Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene”.

Președintele Asociației Independente de Criminologie din Republica Moldova, Valeriu Bujor a ținut astăzi un discurs în cadrul Conferinței științifico-practică cu participare internațională „Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene”.

Criminologul a atenționat publicul asupra importanței asigurării științifice a reformelor naționale și a analizat un șir de alte probleme cu care se confruntă societatea modernă, în procesul instaurării statului de drept.

Conferința a fost organizată cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, de către Asociația Obștească „Institutul Justiției Constituționale” în parteneriat cu: Uniunea Juriștilor din Moldova, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova), Universitatea „Apollonia” (România), Universitatea economico-umanitară internațională „Academicianul Stepan Demianciuk” (Ucraina), Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (Republica Moldova).