Aviz!

Conferința științifică internațională
dedicată aniversării a 40 de ani de activitate pe făgașul învățământului și științei
și 65 de ani de viață a criminologului Valeriu Bujor

 cu genericul: „OMUL, CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA”, ediția a II-a,


Tematica conferinței ține de noi abordări științifice asupra criminalității
și prevenirii acesteia sub următoarele aspecte:

  • factorii, trăsăturile, urmările și prevenirea criminalității;
  • cercetarea științifică, învățământul de specialitate și practica prevenirii criminalității;
  • sociologia, psihologia, economia, politologia, antropologia și prevenirea criminalității;
  • istoria și filozofia dreptului și a crimei;
  • credința, cultura, sportul, munca obștească și prevenirea criminalității;
  • criminalistica, investigarea, urmărirea penală și prevenirea represivă sau nerepresivă a criminalității;
  • politici și strategii vizând criminalitatea;
  • normele penale, administrative, civile, constituționale și aplicarea acestora în vederea prevenirii nerepresive sau represive a criminalității;
  • biologia, chimia, medicina și prevenirea criminalității;
  • fizica, geografia, informatica și prevenirea criminalității;
  • matematica, statistica, arhitectura și prevenirea criminalității;
  • alte laturi legate de tematica întrunirii științifice.

Organizatori:

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Asociația Independentă de Criminologie,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Universitatea Americană din Moldova,
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”,
Agenția de Publicitate „Alvia Grup”

Forma de desfășurare a conferinței: cu prezență.

Limba de lucru a conferinței: română (engleză, franceză, rusă şi ucraineană).


Termene limită:

  • expedierea fișei de înregistrare – nu mai târziu de 01 februarie 2023 (formularul de participare descarcă AICI).
  • prezentarea rapoartelor și comunicărilor științifice – nu mai târziu de 15 februarie 2023 (norme de redactare vezi AICI).

Culegerea de rapoarte şi comunicări va vedea lumina tiparului până la desfăşurarea conferinţei și va fi înmânată participanților în ziua conferinței!


Data și locul de desfășurare a lucrărilor conferinței:

Conferința va avea loc pe data de 24 martie 2023, începând cu ora 1000,

 în incinta Palatului Republicii,

mun. Chișinău, str. Maria Cebotari nr. 16

Contacte și informații suplimentare: