VICTOR GUȚULEAC – EMINENT OM AL ȘTIINȚEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Intr-o pagină de revistă este dificil a scrie despre un om pe care îl cunoști de o veșnicie (chiar dacă îl știi de 20 de ani). De aceea, încercările mele de a expune aici parcursul profesional al domnului Victor Guțuleac, eminent om al științei și învățământului din Republica Moldova, au fost anevoioase.

VICTOR GUtULEAC – EMINENT OM AL sTIINtEI sI