UNELE ASPECTE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE ALE PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

Întrucît criminalitatea reprezintă un fenomen socialmente distructiv, societatea desfăşoară o activitate anticrimă permanentă. O societate poate exista numai în condiţiile respectării unor norme de conduită, prin intermediul cărora este organizată interacţiunea dintre membrii acesteia. Normele sociale adoptate stabilesc un sistem de relaţii sociale. Cu cît normele sociale sînt mai bine gîndite şi indivizii înţeleg mai profund însemnătatea respectării acestora, cu atît societatea funcţionează mai bine şi fiecare membru se bucură de condiţii mai bune de satisfacere a necesităţilor sale materiale şi spirituale. Dimpotrivă, comportamentele criminale afectează funcţionalitatea societăţii sau, altfel spus, dezorganizează sistemul relaţiilor sociale, din care cauză provoacă o reacţie de autoapărare a societăţii.

UNELE ASPECTE CONCEPTUALE SI METODOLOGICE ALE PREvENIRII CRIMINALITATII