UNELE PROPUNERI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE A REVICTIMIZĂRII VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor și l-a pus în discuție publică [1], potrivit prevederilor Legii cu privire la transparența în procesul decizional [2].

Legea propusă este formată din următoarele capitole: cap. I – „Dispoziții generale” (art. 1); cap. II – „sistemul serviciilor de suport acordate victimelor infracțiunilor” (art. 2-5); cap. III – „Serviciile publice de suport acordate victimelor infracțiunilor” (art. 6-20); cap. IV – „Dispoziții finale și tranzitorii” (art. 21-23). Capitolul III este divizat în secțiuni.Considerăm că acest proiect constituie o oportunitate excelentă de a dezvolta activitatea criminologică și, în consecință, a amplifica activitatea de prevenire a criminalității. Pentru aceasta, este însă necesar a completa proiectul legii în discuție cu un șir de prevederi.

Autorii acestui articol își propun să contribuie cu propuneri concrete și argumentate la definitivarea proiectului Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor.

UNELE PROPUNERI DE REGLEMENTARE A ACTIVITATII DE