CU PRIVIRE LA EXPERTIZA CRIMINOLOGICĂ ȘI ANTICORUPȚIE ÎN UNELE STATE CSI

Crearea unui sistem eficient de reglementare juridică constituie una dintre sarcinile de bază a statului de drept. După destrămarea URSS calitatea sistemului național de reglementare juridică s-a redus, ceea ce a sporit procesele sociale cu caracter corupțional. În vederea creșterii calității legislației, în general, și contracararea fenomenului infracțional și corupției, în special, au fost întreprinse o serie de măsuri îndreptate spre lichidarea lacunelor și coliziunilor, perfecționarea activității organului legislativ etc.

Una dintre măsurile de eficientizare a legislației constituie retușarea mecanismului de prognozare a urmărilor adoptării actelor normative, prin intermediul cărora se decide necesitatea adoptării proiectelor actelor normative.

CU PRIVIRE LA EXPERTIZA CRIMINOLOGICa sI ANTICORUPtIE iN UNELE STATE CSI