EXPERTIZA CRIMINOLOGICĂ A PROIECTULUI ACTULUI NORMATIV

Expertiza (expertizarea) proiectelor actelor normative constituie una dintre etapele procesului de legiferare, iar expertiza criminologică a proiectelor actelor normative (dar și a actelor normative în vigoare) reprezintă una dintre formele expertizării. În acest sens cercetătorul belarus Nicolae Baranovschii menționează că, instituția expertizei criminologice, are drept scop elucidarea și înlăturarea normelor juridice cu conținut criminogen și constituie un element indispensabil al tehnicii legislative, un mijloc de perfecționare a legislației naționale și o parte componentă a sistemului de prevenire și de control socio-juridic al criminalității.

Документ Microsoft Word