RECENZIE la monografia Activitatea criminologică practică în organele anti-crimă din Canada, elaborată de Octavian BEJAN

Monografia Activitatea criminologică practică în organele anti-crimă din Canada (manuscris, 114 pagini) a fost elaborată de către doctorul Octavian Bejan în cadrul Centrului de Prevenire și Asistență Criminologică și al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, la Catedra de Științe Juridice și Securitate Criminologică.

Monografia recenzată are următoarea structură: introducere; capitolul 1 „Activitatea criminologică”, divizat în patru paragrafe: 1.1 „Caracterizare generală a activității criminologice”, 1.2 „Activitatea criminologică de cercetare”, 1.3 „Activitatea criminologică de instruire” și 1.4 „Activitatea criminologică practică”; capitolul 2 „Activitatea criminologică practică în serviciile de poliție canadiene”, divizat în trei paragrafe: 2.1 „Caracterizare generală a serviciilor de poliției din Canada”, 2.2 „Caracterizare a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile de poliție din Canada” și 2.3 „Recomandări privind dezvoltarea activității criminologice practice în serviciile de poliție ale Republicii Moldova”; capitolul 3 „Activitatea criminologică practică din serviciile corecționale canadiene”, divizat în trei paragrafe: 3.1 „Caracterizare generală a serviciilor corecționale din Canada”, 3.2 „Caracterizare a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile corecționale din Canada” și 3.3 „Recomandări privind dezvoltarea activității criminologice practice în serviciile corecționale ale Republicii Moldova”; bibliografie selectivă (265 de surse).

Monografia a văzut între timp lumina: Octavian Bejan. Activitatea criminologică practică în organele anti-crimă din Canada, Centrul de Prevenire și Asistență Criminologică și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, 2013, 160 p, ISBN 978-9975-71-476-1.

RECENZIE1