CARACTERIZAREA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR SĂVÎRȘITE CU APLICAREA VIOLENȚEI

Violența, alături de criminalitate a însoțit societatea pe tot parcursul existenței sale, modificând-și însă forma, metodele, obiectul, tehnica etc. Oamenii au folosit permanent violența: fie pentru a-și atinge scopurile, fie pentru a-i supune pe cei mai slabi, a-și satisface poftele ș.a. Ea a fost folosită de-a lungul secolelor atât de indivizi, cît și de către puterea statală pentru a supune masele de oameni, a cuceri noi teritorii, a realiza ideile inumane ale liderilor de stat, acțiuni ce își au ecoul până în prezent.

Infracțiunile comise cu violență constituie la moment un pericol iminent pentru societate, prezența lor atestând-se peste tot: în familie, școală, armată, pe stradă, în societate, localuri etc. Astfel, majoritatea dintre noi nu se simt în siguranță și conștientizează pericolul la care sânt expuși.

CARACTERIZAREA JURIDICO-PENALa A INFRACtIUNILOR SaViRsITE CU APLICAREA VIOLENtEI