Teoria Generală a Dreptului. Note de curs. Valeriu BUJOR, Larisa BUGA

Teoria Generală a Dreptului. Note de curs. Valeriu BUJOR, Larisa BUGA. Chișinău: S. n., 2014. (Tipogr. “Print Caro”).