Elemente de teoria securității criminologice private: (material didactic). Octavian BEJAN, Valeriu BUJOR

Elemente de teoria securității criminologice private: (material didactic). Octavian BEJAN, Valeriu BUJOR. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău: CEP USM, 2014.