Teoria Generală Dreptului. Note de curs. Ediția a II-a. Valeriu BUJOR. Larisa BUGA.

Teoria Generală Dreptului. Note de curs. Ediția a II-a. Valeriu BUJOR. Larisa BUGA. Institut de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău 2015. (Tipogr. “Tipocart Print”).