Teoria generală a dreptului ediția a II-a, Chișinău 2016

Suportul de curs, la unitatea didactică Teoria generală a dreptului, a fost  conceput în baza materialelor elaborate de autori pentru studenții Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, în concordanță cu planul de învățământ la specialitatea Drept, însă poate fi de real folos tuturor celor interesați de problemele de drept.

Teoria generală a dreptului este o știință juridică fundamentală, care oferă cunoștințe juridice cu caracter introductiv, inițiind studenții în domeniul vast al dreptului. Notele de curs prezintă selectiv, sintetic și într-un mod accesibil categorii, noțiuni și concepte referitoare la drept și stat, prin metode adecvate însușirii lor efi ciente.

bujor_note_curs_ed_2_1