Bazele analizei statistice a criminalității (material didactic)

Analiza statisticã a devenit deja o practică curentă în activitatea de contracarare a criminalității. Ea ajutã organele de drept în mai multe privințe, cum ar fi caracterizarea stãrii criminalității, a unor forme particulare de manifestare a criminalității, evaluarea activității realizate sau eficientizarea gestionării resurselor umane disponibile în funcție de diverse acțiuni.

Dacă utilitatea acestui instrument nu mai stîrnește discuții, atunci râmîne deschisă problema lărgirii limitelor de aplicare a statisticii criminologice în activitatea practică a organelor de drept. Plecînd de la cunoaoterea directă a practicii atît din organele de drept din Republica Moldova, cît și a celor din Canada, raportată la posibilitățile criminologiei, putem afirma cu convingere că există multiple posibilități deocamdată nevalorificate.

bujor_manual_baze_analiz_stati_criminolog_1