Esența fenomenului crimă (criminalitatea). In: Legea și viața.1994, nr. 10, рp. 16-18.

Crima – este o categorie criminologică utilizată pentru a scoate în evidenţă un fenomen social real, o relație socială de negare (de conflict) și anume – samavolnicia individului. Crima, reprezintă negarea de către individul, privit izolat, a valorilor sociale, a intereselor şi voinței dominante în societatea dată, exprimate în lege şi apărate de stat, este realizarea samavolnică şi ilicită a propriei voințe şi a intereselor egoiste.