Masa rotundă cu genericul „Dreptul de poliție al statului și drepturile omului”

La Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, deja, a devenit o tradiție bună ca studierea anumitor discipline cum ar fi dreptul administrativ, dreptul contravențional, procedura contravențională, dreptul polițienesc etc. să se finalizeze cu o lecție de totalizare sub formă de masă rotundă.

La 11 decembrie 2018, printr-o asemenea formă de predare-învățare s-a finalizat studierea disciplinei „Dreptul polițienesc”.

Masa rotundă cu genericul „Dreptul de poliție al statului și drepturile omului” a fost dedicată Zilei Poliției Naționale.

În calitate de oaspeți la desfășurarea acestei manifestări au fost prezenți:

1. Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, rector al IȘP și CA, deținătorul ordinului bisericesc „Petru Movilă” de gradul II, colonel de poliție în rezervă;

2. Crivenchii Alexei, prim-prorector al IȘP și CA, colonel de poliție în rezervă;

3. Guțuleac Victor, doctor în drept, profesor universitar, titularul disciplinei „Drept polițienesc”, deținătorul „Ordinului Republicii”, colonel de poliție în retragere;

4. Invitatul de onoare – Catan Victor, conferențiar universitar, ex-ministru de interne, general-maior de poliție, deținătorul ordinului „Ștefan cel Mare” și „Ordinului Republicii”.