Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Familia contem­porană şi problemele în educaţia copilului”

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR, STIMAŢI COLEGI!

Este o mare onoare pentru noi să Vă invităm la Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Familia contem­porană şi problemele în educaţia copilului”, care se va desfăşura joi, la 18 octombrie 2018.

Sopul acestei reuniuni este schimbul de experienţă într-un mediu profesional academic şi de practicieni: psihologi, lectori universitari, cadre didactice, cu idei moderne şi tehnologii practice în problematica familiei moderne.

Lucrările sunt acceptate la următoarele secţiuni:

  1. Problematica familiei moderne
  2. Educaţia copilului în familia contemporană.

Limbile de comunicare: româna, rusa

Materialele conferinţei vor fi publicate. Vă rugăm să transmiteţi în format electronic tema şi rezumatul comunicării până la 15.10.2018 la adresa [email protected] pentru a vă include în program.

Forma de înregistrare pentru participare la conferinţă

  1. Numele şi prenumele;
  2. Funcţia (indicarea subdiviziunii), gradul didactic, titlul ştiinţific;
  3. Locul de muncă (denumirea desfăşurată oficială a organizaţiei, adresa);
  4. Adresa E-mail, telefon (serviciu, domiciliu, mobil);
  5. Titlul lucrării şi conţinutul comunicării: max. 8-10 pagini, nu mai mult de 2 autori la o lucrare;
  6. Font Times New Roman, corp de literă 12, interval 1,5;
  7. Paginile au câmp: stânga-25 mm, sus, jos, dreapta 15 mm.

Articolele acceptate vor fi publicate în materialele conferinţei cu ISBN.

Materialele pentru publicare vor respecta următoarele cerinţele:

>        Componentele structurale ale articolului:

>        Titlul;

>        Rezumatul (în limba maternă şi engleză la diateza activă, timpul prezent, max.75-100 cuvinte);

>        Cuvinte cheie;

>        Expunerea conţinutului de bază;

>        Rezultatele şi interpretarea lor;

>        Concluzii;

>          Bibliografie. Lista bibliografiei se prezintă la sfârşit, făcându-se referinţele necesare în textul articolului. Lucrările vor fi transmise în varianta electronică la adresa [email protected]

Conferinţa va avea loc în incinta INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ str. Voluntarilor 8, Chişinău, t. 022470418, 069993253, et. II, aula 205, ora 12:00

Date importante.

Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 18 octombrie 2018

Participarea la conferinţă se apreciază cu 8 ore; pentru participare şi cu prezentarea lucrării – 20 ore.

Vă rugăm să trimiteţi rezumetele şi lucrările Dvs., în format electronic, pe ambele adrese:

Participarea este GRATUITĂ!

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate si semnarea declaraţiei pe propria răspundere. Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doc­toranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematică.

Comitetul de organizare                                                            Persoana de contact: Lucia Savca T:

069993253