Cuvânt de salut al academicianului Tighineanu Ion în cadrul Conferinței științifice omagiale OMUL,CRIMINOLOGIA, ȘTIINȚA

Stimate omagiat, stimați colegi, dragi oaspeți,

Este îmbucurător că Academia de Științe a Moldovei este acel lăcaș științific unde sunt omagiate personalitățile care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și afirmarea științei și culturii naționale.

Astăzi, Academia găzduiește încă un asemenea eveniment de mare însemnătate, vorbesc despre cinstirea unuia dintre cei care a lucrat mult timp și cu multă dăruire pe ogorul științei și învățămîntului – criminologul Valeriu Bujor.

Pentru dl profesor Bujor cunoașterea științifică este mai mult decît o meserie. Pentru domnia sa, cunoașterea științifică a fost întotdeauna o vocație.

Înzestrat cu o minte iscoditoare, omul Valeriu Bujor a căutat fără oprire răspunsuri la numeroasele întrebări care ne umplu viața. Într-o epocă de înflorire a științei, dumnealui s-a înarmat cu uneltele științifice pentru a găsi răspunsurile de care oamenii și societatea au nevoie.

Din datele biografice, vedem că omul de știință Valeriu Bujor a desfășurat o activitate științifică deosebit de fructuoasă. A publicat numeroase lucrări științifice și a făcut descoperiri științifice de mare însemnătate.

Rezultatele pe care le-a obținut pe făgașul științei profesorul Bujor sînt cu atît mai merituoase, cu cît știința națională nu dispune astăzi de posibilitățile de odinioară sau de cele pe care le au cercetătorii științifici din unele țări ale lumii.

Țin să subliniez cu mîndrie că activitatea științifică a domnului Valeriu Bujor s-a desfășurat inclusiv la Academia de Științe, mai întîi la Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept, iar apoi la Institutul de Istorie, Stat și Drept.

Se cere să vorbim și despre o altă latură a activității științifice a omagiatului – cea organizatorică. Într-o perioadă în care mai multe dispar, decît apar, Valeriu Bujor a inițiat și nu o dată a reușit să înființeze unități de cercetare științifică, publicații științifice periodice, centre editoriale și altele de care știința nu se poate nicidecum lipsi. Toate acestea ne îndreptățesc să spunem că omul, savantul și conducătorul Valeriu Bujor este un făuritor social. De altfel, domnia sa a crezut întotdeauna cu tărie în ceea ce unii numesc inginerie socială.

Atunci cînd s-a întors la baștină, criminologul Valeriu Bujor a găsit pustietate în domeniul criminologiei. Și-a suflecat mînecile și a adus acest domeniu de activitate la o adevărată înflorire, fiind ajutat de cei care au înțeles însemnătatea criminologiei pentru societatea. O parte dintre aceștia sînt și astăzi alături de domnia sa, în această sală.

După părerea mea, criminologia nu poate fi lăsată de o parte. O societate nu poate să se dezvolte atunci cînd criminalitatea o copleșește. Criminalitatea este pentru societate ceea ce boala este pentru corpul omului. Cum medicina nu poate fi redusă la chirurgie, așa nici activitatea anticrimă nu poate fi redusă la contracarare. Eu sînt convins că criminologia nu va dispărea din țara noastră, deoarece are o temelie obiectivă – o puternică nevoie socială!

Criminologul și savantul Valeriu Bujor a luptat neobosit pentru promovarea socială nu numai a criminologiei, ci și a științei în general. El merită un omagiu din partea tuturor oamenilor de știință. De aceea, este îmbucurător, după părerea mea, faptul că la acest eveniment științific participă nu numai criminologi, ci și oameni de știință și practicieni din diferite domenii, ba chiar și oameni de cultură.

Stimate domnule Bujor, vă urez sănătate și multe alte împliniri!

Tot odată, cu deosebită plăcere, îndeplinesc o misiune specială – voi înmâna medalia Academiei de Științe a Moldovei Nicolae Milescu-Spătaru, Domnului Valeriu BUJOR, pentru merite deosebite în activitatea științifică și criminologică. Felicitări !!!