Analiza statistico-criminologică a criminalităţii minorilor în Republica Moldova:1992-2001

Valeriu Bujor
Igor Ursan

Contracararea criminalităţii constituie, la ora actuală, unul din obiectivele de bază pentru Republica Moldova. Ameninţarea reală a criminalităţii asupra bunului mers al societăţii, obligă organele de stat, precum şi societatea civilă, în constituire, de a lua măsuri de diversă natură (juridice, economice, sociale etc.) în vederea diminuării pericolului social al acesteia. În asemenea context, se face resimţită, cu certitudine, condiţia ca măsurile sus-menţionate, să fie fundamentate ştiinţific în cursul aplicării lor. Mai mult decît atît, condiţia în cauză este indinspensabilă în situaţia în care Republica Moldova, a alunecat continuu, cu accent deosebit pe parcursul ultimilor ani, către o stare socială extrem de tensionată, stare care influenţează, în mod imprevizibil, comportamentul uman. Într-o astfel de situaţie socială, precum este cunoscut, societatea, în cea mai mare parte a ei, devine obsedată de dorinţa unei reacţii imediate, cu urmări directe asupra fenomenelor negative, printre care, în cazul nostru, şi cel privind fenomenul criminalităţii.

bujor_articol_15