Unele aspecte vizând elaborarea normelor de drept penal

În jurisprudenţă evidenţicm probleme ce se referă atît la esenţa şi menirea socială a dreptului, cît şi tehnici şi procedee de exteriorizare a dreptului. În­tre aceste două blocuri de probleme ale teoriei şi practicii de drept exis­tă o interconexiune strînsă, privită ca o corelaţie dintre formă şi con­ţinut. Forma trebuie să corespundă conţinutului, să-i exprime esenţa, şi să-i reflecte particularităţile. Forma evoluează şi se perfecţionează ală­turi de conţinut. Schimbarea celui din urmă conduce la modificarea formei. Diversitatea conţinutului dictează şi diversitatea formelor: e greu de închipuit legislaţia penală contemporană în forma, de exem­plu, a Pravilei lui Vasile Lupu sau a Legilor lui Manu. Astfel, principiile generale şi regulile tehnicii legisla­tive depind de conţinutul şi specifi­cul sistemului social politic, care, în final, determină şi specificul siste­mului juridico-penal.

Документ Microsoft Word