Pandemia. Internet. Criminologie.

Perioada de pandemie a amplificat procesele criminogene care vin din spațiul virtual și în primul rând criminalizarea conținuturilor comunicative și tirajarea practicilor infracționale. Semnificația criminologică și socială a acestei probleme constă în faptul că infracțiunile informatice sunt periculoase nu doar în sine, ci și prin faptul că creează condiții pentru săvârșirea de noi infracțiuni, extind sfera activității infracționale și contribuie la reproducerea criminalității, globalizând-o. În acest articol autorii analizează problema ce ține de criminalizarea societății și instituționalizarea criminalității prin intermediul tehnologiilor informaționale, ca practică socială. Se caracterizează internetul ca generator de practici criminale și rolul criminogen al internetului.

Документ Microsoft Word