Referinţe vizând esenţa criminаlităţii organizate

Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că în pofida intervenţiilor statului, justiţiei şi administraţiei în activitatea de asigurare a securităţii criminologice a persoanei, statului şi societăţii, asistăm la o creştere continue a nivelului criminalităţii, corupţiei şi altor devianţe sociale. Modificările periculoase în structura acestor fenomene negative, implică urmări ireparabile pentru societate. Acest pericol imanent este agravat în mare măsură de manifestările şi transformările crimei organizate, care se extinde ca o caracatiţă peste tot, periclitînd interesele vitale ale personalităţii, lezînd valorile morale şi materiale ale societăţii, fiind pusă în pericol însăşi ordinea şi pacea socială, suveranitatea şi integritatea statală.

bujor_articol_13