Lecția publică cu genericul „Noi provocări și riscuri criminogene în societatea contemporană” .

Astăzi, 31.03.2022, în incinta ASEM a avut loc lecția publică cu genericul „Noi provocări și riscuri criminogene în societatea contemporană” facilitată de domnul Valeriu Bujor, doctor în drept, profesor universitar, Rector al Institutului de Știiințe Penale și Criminologie Aplicată, Președinte al Asociației Independente de Criminologie din Republica Moldova. Profesorul Valeriu Bujor a contribuit relevant în vederea fundamentării educației juridice în rândul studenților prezenți.