PROGNOZE CRIMINOLOGICE PRIVIND CRIMINALITATEA ŞI ACTIVITATEA ANTICRIMĂ ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII R. MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

La 27 noiembrie 2013, Republica Moldova a parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană (Vilnius, Lituania). Integrarea în această comunitate internaţională va conduce la transformări sociale semnificative în Republica Moldova. Întrucît există o probabilitate considerabilă că asocierea se va finaliza în timpul apropiat, este cazul ca criminologii naţionali să prognozeze starea viitoare a criminalităţii, a activităţii anticrimă şi a criminologiei, în funcţie de acest factor determinant.

PROGNOZE CRIMINOLOGICE PRIVIND CRIMINALITATEA SI