Criminalitatea economico-financiară domeniu de cercetare al criminologiei moderne. Valeriu BUJOR, Octavian POP

Criminalitatea economico-financiară domeniu de cercetare al criminologiei moderne de Valeriu BUJOR și Octavian POP. Timișoara: Mirton, 2002.