Caracterizare criminologică și juridico-penală a traficului de ființe umane. Gheorghe BOTNARU, Valeriu BUJOR, Octavian BEJAN

Caracterizare criminologică și juridico-penală a traficului de ființe umane. Gheorghe BOTNARU, Valeriu BUJOR, Octavian BEJAN. Centru de Prevenire și Asistență criminologică, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți. Chișinău: Ericon SRL, 2008.