Institutul de Criminologie Vă invită să participați la Conferința științifică…

Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie”

Institutul de Criminologie Vă invită să participați la Conferința științifică națională cu participare internațională dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate în Moldova.

Conferința este realizată în colaborare cu Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, UPS ”A. Russo” din Bălți, Universitatea Liberă Internațională în Moldova.

Conferința va avea loc la data de 17 octombrie 2020, în format online, pe platform Google – meet, începând cu ora 10:00.

Înscriere: Vă rugăm să trimiteţi titlul comunicării şi un rezumat de maximum 200 de cuvinte, în una din limbele de comunicare: română, engleză, rusă sau franceză, până la data de 6 octombrie 2020, la adresa de e-mail: [email protected] sau accesați AICI.

În condițiile actuale, are loc nașterea unei noi societăți care trezește multiple probleme și solicită o nouă personalitate în rezolvarea lor, cu un nou comportament, cu o nouă gândire creativă. În situația pandemică globală, fără precedent au loc noi schimbări: pe de o parte sporirea șomajului și ca consecință sporirea criminalității, pe de alta menținerea sănătății psihice, profilaxia depresiilor.

În cadrul conferinței se preconizează că cercetătorii și cadrele didactico-științifice din instituțiile de învățământ superioar din diferite țări vor prezenta noi idei în rezolvarea problemelor sociale stringente, create pe perioada de pandemie, dezvoltarea toleranței la stresul social, asigurarea juridică și criminologică a populației în condițiile create de modificări a situației criminogene, creșterii bolilor somatice, psihice etc.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, care pregătește specialiști anti-crimă, în colaborare cu universitățile partenere este interesată să faciliteze schimbul de idei ce țin de noile realități sociale.

Vă invităm să participaţi cu lucrări ştiinţifice care să aparţină ariei tematice. Limbile de comunicare la conferinţă: română, engleză, rusă, franceză. Durata comunicării: maximum 10 de minute.

Aricolul integral pentru publicare cu CZU vă rugăm să-l trimiteți până la 10. 10. 2020 cu volum de 6-10 pag.

Publicarea lucrărilor: Lucrările vor fi publicate într-un volum al conferinţei. Lucrărilor se va atribui DOI și vor fi incluse în baza de date a IBN. Taxa pentru publicarea lucrării 150 lei în variantă electronică.

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă aşteptăm cu drag.