Criminologie de Lect. univ. dr. Eugen-Ioan DAN

Etimologia cuvântului crimă este mai complexă şi a constituit subiectul multor dezbateri în literatura de specialitate. Termenul crimă provine din grecescul krimein, care avea înţelesul a judeca, a
alege, a separa. Cuvântul a fost preluat în latină sub forma crimen (-inis) care însemna la origine: „decizie judiciară”. In latina clasică termenul crimen capătă, de asemenea, sensul de «acuzaţie» sau «capăt de acuzare».
In aceste condiţii în sensul său etimologic, cuvântul crimă nu desemnează în mod direct o acţiune, un act sau un comportament particular, ci mai degrabă actul de a judeca un comportament în cadrul unui proces instituţional de tip judiciar. Examinarea obiectului cercetării criminologice presupune a stabili ce anume interesează cercetarea criminologică.

Mai mult