Esența fenomenului crimă (criminalitatea). In: Legea și viața.1994, nr. 10, рp. 16-18.

Crima – este o categorie criminologică utilizată pentru a scoate în evidenţă un fenomen social real, o relație socială de negare (de conflict) și anume – samavolnicia individului. Crima, reprezintă negarea de către individul, privit izolat, a valorilor sociale, a intereselor şi voinței dominante în societatea dată, exprimate în lege şi apărate de stat, este realizarea samavolnică şi ilicită a propriei voințe şi a intereselor egoiste.

Criminalitatea si societatea. In: Legea și viața. 1993, nr. 6, pp. 7–10.

La baza acestui rezumat a stat: teza de doctor în drept – Криминологическая характеристика и предупреждение тяжкой групповой насильственной преступности, susținută în cadrul Academiei MAI din Moscova, anul 1992. Autor – Bujor Valerii Gheorghe. Conducător științific – prof. Mihail Babaev. >>>

Cuvânt în apărarea criminologiei. In: Legea și viața. 1994, nr. 3, рp. 21-23. ISSN 0889-155H

Prin acest articol, autorul scoate în evidență existenţa problemei nominalizate pentru a-i determina într-o măsură oarecare pe cei de la guvernare să întreprindă paşi concreţi întru rezolvarea ei. De asemenea, Valeriu Bujor susțină că, un pericol deosebit îl prezintă criminalitatea organizată.