Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru

Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru. - Chișinău: Ericon, 2012-101 p.

ISBN 978-9975-4360-5-2.

События