Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Ion Pirau, Valerii Bujor

Teoria generala a dreptului (note de curs)

Ion Pirau, Valerii Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 104

ISBN 9975-9736-1-2

События