Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Larisa Buga

Drept penal comparat: (Partea generala): Note de curs

Valeriu Bujor,Larisa Buga. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p.104

ISBN 9975-9736-4-7

События