Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor, Daniela Manole Taranu

Victimologie: Note de curs

Valeriu Bujor, Daniela Manole Taranu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 48

ISBN 9975-9708-1-8

События