Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor 

Infractiuni contra vietii si sanatatii persoanei

Valeriu Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 56

ISBN 9975-9736-8-X 

События