Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Sergiu Ilie,Sergiu Casian 

Elemente de criminologie

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Sergiu Ilie,Sergiu Casian. - Chișinău: 1997

ISBN 9975-67-049-0

События